DÍJAZTÁK A KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET


Hétfőn került sor az FK Csíkszereda által működtetett Márton Áron Tehetséggondozó Központ félévi kiértékelőjére. Az ünnepségen jelen volt Szondy Zoltán az FK Csíkszereda elnöke, Juhász András Réka a Márton Áron Tehetséggondozóközpont tanulmányi igazgatója, valamint Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán. A kollégium bizottságának döntése értelmében összesen 19 tanuló mentesült a II. félévben fizetendő havi bérkötelezettség alól, közülük öt évfolyamelső kollégista pedig ösztöndíjban részesült.

Intézményünk büszke arra, hogy bentlakó tanulóink, példás magaviselettel és jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek. Két kollégistánk, nevezetesen Jimon Lucian Daniel a Márton Áron Gimnázium X. osztályos tanulója, valamint Kurta Mottel Klementina a Nagy István Művészeti Középiskola X. osztályos diákja 10-es tanulmányi átlaggal rendelkezik.

„A Márton Áron Tehetséggondozó Központban a tanulás az elsődleges cél, de kiemelném a kollégiumi alternatív programokat is, mert ugyanolyan fontosak a személyiség fejlődésében. Tudatában vagyunk annak, hogy ezek szép eredmények, de ez még csak az út kezdete és a többiek számára ösztönzés lehet.” – mondta el Juhász András Réka tanulmányi igazgató.

Tehetségközpont lévén, mindenekelőtt a tanulásra és tanításra fektetjük a hangsúlyt, annak formális, informális és nonformális vonatkozásaira. A kollégium teret ad a kiemelkedő képességgel rendelkező tanulók kibontakozására, a tehetségek felfedezésére és ápolására.

Díjazott tanulóink: ösztöndíjban részesülek: Ambrus Adorján és Timár Mónika (IX. osztály), Jimon Lucian Daniel (X. osztály), András Klaudia (XI. osztály) és Tamás Andrea (XII. osztály), mindannyian a Márton Áron Főgimnázium tanulói. Az alábbi tanulók mentesülnek a II. félévben a havi bér fizetése alól: IX. osztály (8 tanuló): Ambrus Adorján, Timár Mónika, Váncsa Szilvia, Tamás András, Mihály János, György Zoltán, Urkon Krisztina, X. osztály (4 tanuló): Jimon Lucian Daniel, Kurta Mottel Klementina, Vaduva Kémenes Henrietta, Zediu Álmos Ágoston. XI. osztály (4 tanuló): András Klaudia, Pari Hunor, Sándor Krisztina, Lőrincz Barna Attila. XII. osztály (3 tanuló): Tamás Andrea, Szilágyi Madarász Beáta, Lázár Aletta. Közülük 17-en a Márton Áron Főgimnázium diákjai, ketten pedig, Kurta Mottel Klementina, Vaduva Kémenes Henrietta a Nagy István Művézeti Középiskola tanulói.

[vissza]

Rendezvényajánló

MÁJ FÉSZEK NÉLKÜL – BUKOVINAI SZÉKELYEK
20
MÁJ Barabás T. János: ROMÁN–MAGYAR KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN
17
MÁJ L. I. Lázár: REJTŐZŐ KAVICSOK – író-olvasó találkozó
16
MÁJ TAVASZI HANGVERSENY
16
MÁJ PANTEON – képzőművészeti kiállítás
16

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA